System CIPS w Chinach

System CIPS w Chinach

Chiński Bank Centralny wprowadził globalny system płatności, który zapewnia dokonywanie transgranicznych przelewów w RMB. Chiński międzynarodowym systemie płatności (CIPS) będzie dążył do umiędzynarodowienia własnej waluty wychodząc na przeciw dominacji USD na rynku międzynarodowych płatności w systemie SWIFT.

Ustanowienie CIPS jest ważnym kamieniem milowym w internacjonalizacji Juana, zapewnienie infrastruktury, która połączy globalnych płatników Juanem za pośrednictwem jednego systemu,” powiedziała Helen Wong, dyrektor banku HSBC.

CIPS akceptuje płatności w handlu transgranicznym, płatności bezpośrednie na inwestycje zagraniczne a także realizuje przekazy bankowe zwykłe. System jest otwarty dla operacji bankowych 11 godzin na dobę. Pierwszy transfer CIPS został zrealizowany przez Standard Chartered Bank w Szwecji dla IKEA.

Dziewiętnaście banków zostało upoważnione do stosowania tego systemu. Osiem banków to chińskie filie banków zagranicznych, w tym Citigroup, Deutsche Bank, HSBC i ANZ.
Choć wprowadzony system okazał się kosztowny, może z czasem bardzo ograniczyć koszty oraz czasy przelewów zagranicznych. Chiny tym samym starają się ograniczyć i uniezależnić od globalnego systemu bankowego opartego na SWIFT.

Więcej na ten temat:

#CIPSChina #chinabanks #banksinchina #CIPSchinesebanks #chinaCIPS #CIPS #IKEAChina