Import opon z Chin.

Import opon z Chin.

Ten kto chce zaimportować z Chin opony samochodowe musi mieć na uwadze, że jego dostawca musi spełniać kilka zasad: Opony muszą być zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa (oznaczone znakiem DOT) oraz posiadać znak homologacji wg ECE symbol E.

Ogumienie musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2003 nr 32 poz. 262 z późn. zm.).

Ogumienie musi spełniać wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości poziomu hałasu mierzonego zgodnie z Dyrektywą 2001/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Oferowane opony muszą posiadać oznakowanie pod kątem limitu hałasu inaczej nie zostaną dopuszczone do sprzedaży.