Cło z Chin.

1.Cło  z Chin, vat podatek importowy , jak je obliczyć ?

Każdy towar sprowadzany z Chin ma odpowiednią stawkę celną, która to zapobiega nadmiernemu importowi danego produktu z Chin na teren Unii Europejskiej.  Wiadomo jakoś tam rządy chcą nadzorować cały import oraz chronić swoją produkcję. Podam na prostym przykładzie jak obliczyć koszt podatku vat dla  importu towaru z Chin z zastosowaniem stawki cła.

Potrzebujemy do tego danych jak :

Koszt transportu morskiego z Chin do Gdynii  400 usd (w tym wypadku FOB)

Wartość celna towaru =1000 usd

stawka celna 7%

Aby obliczyć cło z Chin musimy dodać koszt transportu do wartości celnej towaru:

400 usd + 1000 usd = 1400 usd

Od tej kwoty liczymy dopiero cło, czyli:

1400 usd x 7% = 98 usd

Samo cło do opłaty przy odprawie celnej w Polsce wynosi 98 usd.

 

2. Jak obliczyć podatek importowy na towary z Chin ?

Na przykładzie w punkcie 1 podam jak obliczyć podatek importowy na towar z Chin.

Musimy dodać wartość celną towaru oraz cło które obliczyliśmy, czyli w tym wypadku wartość towaru to 1000 usd, koszt transportu morskiego 400 usd a cło 98 usd:

1000 usd + 400 usd + 98 usd =  1498 usd

Kwota uzyskana to 1498 usd jest to kwota do obliczenia podstawy podatku importowego vat. Zakładamy, że nasz towar z Chin jest na stawce vatu importowego 23% więc:

1498 usd x 23% = 344.54 usd

Kwota 344.54 usd to vat, który musimy odprowadzić do urzędu celnego, jeżeli organizujemy odprawę celną towaru w Polsce. Możemy też starać się odprawić towar na terenie Unii Europejskiej wtedy mamy odroczenie płatności vat w imporcie z Chin. Więcej na ten temat można znaleźć  na naszej strony:

Odprawa celna z Chin i odroczenie płatności vatu

#cłozchin #cłozchindojakiejkwoty #cłozchinkalkulator #cłozchintelefon #cłozchinobliczanie #vatzchin #podatekzchin #podatekimportzchin #podatekimportchiny #importchiny #transportchiny