Cło antydumpingowe Chiny. Jak wyszukać ?

Cło antydumpingowe na Chiny.

Importując wiele towarów z Chin, musimy wziąć pod uwagę cło antydumpingowe. Jest to cło nakładane specjalnie, aby ograniczyć import towarów z Chin. Inaczej mogłoby to spowodować niszczenie lokalnej produkcji na terenie Unii Europejskiej, dlatego taki import jest ograniczany i regulowany przez UE.

cło antydumpingowe Chiny
cło antydumpingowe Chiny

Ma to miejsce w różnych odstępach czasowych, cło takie może być wprowadzane czasowo, lub na stałe. Wiele osób szuka takich informacji na temat cła antydumpingowego z Chin, a takich wiadomości udziela Ministerstwo Gospodarki dla danego kraju. U nas w Polsce można to sprawdzić na stronie:

CŁO ANTYDUMPINGOWE NA CHIŃSKIE TOWARY I SUROWCE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ

Jest to spis wprowadzanych ceł antydumingowych Unii Europejskiej dla towarów z całego świata.

Przykładowo w tym roku 2015 wprowadzono już cła antydumpingowe jak:

1. Na przywóz kwasu cytrynowego i cytrynianu trisodu, dihydratu, objętych obecnie kodami CN 2918 14 00 i ex 2918 15 00 (kod TARIC 2918150010), pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej. Stawka cła to 42.7%.

2.Na przywóz glutaminianu monosodowego objętego obecnie kodem CN ex 2922 42 00 (TARIC 2922 42 00 10) i pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, cło wynosi 39.7%.

3.Na przywóz spawanych rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali niestopowej o okrągłym przekroju poprzecznym i o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 168,3 mm, z wyjątkiem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych oraz rur i przewodów rurowych z zamocowanymi łącznikami odpowiednich do przesyłania gazów lub cieczy do stosowania w cywilnych statkach powietrznych, objętych kodami CN ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 i ex 7306 30 77 (kody TARIC 7306 30 41 20, 7306 30 49 20, 7306 30 72 80 i 7306 30 77 80) i pochodzących z Białorusi, Chińskiej Republiki Ludowej i Rosji. Cło antydumpingowe dla towaru z Chin wynosi 90.6%.

#importzchincło #transportzchincło #transportchinycło #importchinycło #cłoantydumpingowechiny